Mathlearn – korepetycje z matematyki, przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty oraz matura podstawowa.

logo MathLearn

KURS ÓSMOKLASISTY

Przygotuj się do egzaminu z matematyki!

Cena zajęć: 100 zł/60min*

  • kurs zgodny z aktualnymi wymaganiami egzaminacyjnymi (zobacz szczegółowe wymagania)
  • na zajęciach realizowane są zadania z następujących działów: liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym, działania na liczbach naturalnych, liczby całkowite, ułamki zwykłe i dziesiętne,  działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych, obliczenia praktyczne, potęgi o podstawach wymiernych, pierwiastki, tworzenie wyrażeń algebraicznych, sumy algebraiczne i działania na nich, obliczenia procentowe, równania z jedną niewiadomą, proporcjonalność prosta, proste i odcinki, kąty, własności figur geometrycznych, wielokąty, oś liczbowa, układ współrzędnych, geometria przestrzenna, kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa, odczytywanie danych i elementy statystyki, zadania tekstowe
  • lekcje online mają charakter indywidualny i odbywają się zdalnie z wykorzystaniem tabletu graficznego oraz interaktywnej tablicy

 

*możliwe zajęcia u ucznia na terenie Poznania, wówczas do ceny doliczany jest koszt dojazdu ustalany indywidualnie

Kurs ósmoklasisty z matematyki

Do egzaminu ósmoklasisty z matematyki pozostało