Mathlearn – korepetycje z matematyki, przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty oraz matura podstawowa.

logo MathLearn

KURS MATURALNY

Przygotuj się do matury z matematyki!

Cena zajęć: 100 zł/60min*

  • kurs zgodny z aktualnymi wymaganiami maturalnymi (zobacz szczegółowe wymagania)
  • na zajęciach rozwiązujesz wyłącznie zadania maturalne z następujących działów: Liczby rzeczywiste, wyrażenia algebraiczne, równania i nierówności, układy równań, funkcje, ciągi, trygonometria, planimetria, geometria analityczna, stereometria, kombinatoryka, prawdopodobieństwo i statystyka
  • zajęcia mają charakter indywidualny i odbywają się zdalnie z wykorzystaniem tabletu graficznego oraz interaktywnej tablicy

 

*możliwe zajęcia u ucznia na terenie Poznania, wówczas do ceny doliczany jest koszt dojazdu ustalany indywidualnie

Matura podstawowa z matematyki

Do matury z matematyki pozostało