Mathlearn – korepetycje z matematyki, przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty oraz matura podstawowa.

logo MathLearn

KOREPETYCJE

Uczęszczasz do szkoły podstawowej lub średniej?

Zapraszam na zajęcia!

Szkoła podstawowa 4-8 oraz szkoła średnia (poziom podstawowy)

Cena zajęć: 80 zł/60min*

Zajęcia mają na celu:

  • pomoc w bieżącej nauce matematyki
  • wyrównanie ewentualnych braków i zaległości
  • przygotowanie do kartkówek, sprawdzianów

Lekcja ma charakter indywidualny i odbywa się zdalnie z wykorzystaniem profesjonalnego tabletu graficznego i interaktywnej tablicy.

*możliwe zajęcia u ucznia na terenie Poznania, doliczany jest koszt dojazdu ustalany indywidualnie.

Korepetycje z matematyki

Szkoła średnia (poziom rozszerzony)

Cena zajęć: 120 zł/60min*

W ramach zajęć:

  • pomoc w bieżącej nauce matematyki
  • wyrównanie ewentualnych braków i zaległości
  • przygotowanie do kartkówek i sprawdzianów

Lekcja ma charakter indywidualny i odbywa się zdalnie z wykorzystaniem profesjonalnego tabletu graficznego i interaktywnej tablicy.

*możliwe zajęcia u ucznia na terenie Poznania, doliczany jest koszt dojazdu ustalany indywidualnie.